PDV -

PÅGÅENDE DÖDLIGT VÅLD

  • Ett dödligt våld som utövas slumpmässigt och utan ett i förväg känt motiv

  • Ett snabbt händelseförlopp med stort skadeutfall

  • En gärning som pågår till någon avbryter den

  • En eller flera gärningsmän som är villiga att offra sina liv

En PDV-attack är bland det farligaste man kan utsättas för. Att möta en motiverad gärningsperson som slumpmässigt vill skada och döda så många som möjligt är verkligen ett worst case scenario. Det är tack och lov fortfarande är ganska sällsynt och risken att just du eller din verksamhet ska drabbas är liten. Men det händer. Och vi vet tyvärr varken när eller var det sker nästa gång, eller av vem.

Det vi däremot vet är att ens agerande vid en sådan attack kan vara direkt livsavgörande. Du kan påverka händelseförloppet och skapa möjlighet för dig och andra att undvika faran eller minimera konsekvenserna av attacken. Ju fler på platsen som har en förmåga att hantera situationen till dess att polisen anländer, desto bättre. En PDV-utbildning syftar till just detta.

PDV-attack - Lena Ljungdahl
SPECIALIST INOM PDV

När Lena lämnade polisen 2015 hade hon utbildats i den metod och taktik som Polismyndigheten tagit fram för att hantera PDV-attacker. Polisen har nu både metod, utbildning och utrustning för att möta dessa farliga och motiverade gärningsmän. Men polisen är aldrig först på plats vid en attack.

Lena fokuserade tidigt på dem som har oturen att vara på fel plats vid fel tillfälle, och därför behöver hantera situationen själva tills hjälp anländer. Hon skapade den första PDV-utbildningen i Sverige utanför Polismyndigheten och har utbildat tusentals människor sedan dess, främst skolpersonal och journalister.

Utbildningen bygger på nationell och internationell erfarenhet och forskning samt kontinuerlig dialog med polis, skola och andra samhällsaktörer.

PDV-UTBILDNING

PDV -

PÅGÅENDE DÖDLIGT VÅLD

  • Ett dödligt våld som utövas slumpmässigt och utan ett i förväg känt motiv

  • Ett snabbt händelseförlopp med stort skadeutfall

  • En gärning som pågår till någon avbryter den

  • En eller flera gärningsmän som är villiga att offra sina liv
PDV-attack - Lena Ljungdahl

En PDV-attack är bland det farligaste man kan utsättas för. Att möta en motiverad gärningsperson som slumpmässigt vill skada och döda så många som möjligt är verkligen ett worst case scenario. Det är tack och lov fortfarande är ganska sällsynt och risken att just du eller din verksamhet ska drabbas är liten. Men det händer. Och vi vet tyvärr varken när eller var det sker nästa gång, eller av vem.

Det vi däremot vet är att ens agerande vid en sådan attack kan vara direkt livsavgörande. Du kan påverka händelseförloppet och skapa möjlighet för dig och andra att undvika faran eller minimera konsekvenserna av attacken. Ju fler på platsen som har en förmåga att hantera situationen till dess att polisen anländer, desto bättre. En PDV-utbildning syftar till just detta.

SPECIALIST INOM PDV

När Lena lämnade polisen 2015 hade hon utbildats i den metod och taktik som Polismyndigheten tagit fram för att hantera PDV-attacker. Polisen har nu både metod, utbildning och utrustning för att möta dessa farliga och motiverade gärningsmän. Men polisen är aldrig först på plats vid en attack.

Lena fokuserade tidigt på dem som har oturen att vara på fel plats vid fel tillfälle, och därför behöver hantera situationen själva tills hjälp anländer. Hon skapade den första PDV-utbildningen i Sverige utanför Polismyndigheten och har utbildat tusentals människor sedan dess, främst skolpersonal och journalister.

Utbildningen bygger på nationell och internationell erfarenhet och forskning samt kontinuerlig dialog med polis, skola och andra samhällsaktörer.

PDV-utbildning
HUR

Utbildningen anpassas till verksamhetens behov och unika utmaningar. Efter utbildningen känner personalen en ökad trygghet och vet vad de ska göra om det värsta skulle inträffa.

Varje utbildningstillfälle föregås av en intervju med nyckelpersoner inom verksamheten, samt eventuellt ledningsstöd.

MÅL

Målet är att minska konsekvenser och effekter av Pågående Dödligt Våld genom att:

✓  Personalen är trygg och har en individuell mental förberedelse

  ✓ Personalen har en gemensam förmåga att förebygga och hantera en dylik attack

 Personalen kan samverka med polis och andra samhällsaktörer

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Urval av utbildningens innehåll:

Föreläsning med praktiska inslag och diskussion (ca 3h):

KUNSKAP OM PDV

Vad är PDV? Vad ska ni skydda er emot?

Hur går attackerna till? Var, när, hur, vem och varför?

Vem gör vad? Samhällets totala resurs

Förbyggande arbete. Vad kan ni göra redan idag?

Forskning, studier och erfarenheter. Vad har vi lärt oss hittills?

KUNSKAP OM MÄNNISKAN

Hur fungerar vi under ett akut stresspåslag

Vad kan vi påverka och vad kan vi inte påverka

Mental förberedelse

Kamp, flykt och handlingsförlamning

Kunskap om PDV

Vad är PDV?
Vad ska ni skydda er emot

Hur går attackerna till?
Var, när, hur, vem och varför

Vem gör vad?
Samhällets totala resurs.

Förbyggande arbete.
Vad kan ni göra redan idag?

Forskning, studier och erfarenheter.
Vad har vi lärt oss hittills?

Kunskap om människan

Hur fungerar vi under ett akut stresspåslag

Vad kan vi påverka och vad kan vi inte påverka

Mental förberedelse

Kamp, flykt och handlingsförlamning

METOD OCH TAKTIK

Förhindra, fördröja, försvåra

In- och utrymning

Hindra, varna och larma

Rädda sitt och andras liv

VANLIGA FRÅGOR SOM BESVARAS UNDER UTBILDNINGEN:

Kan man göra något för att undvika att bli drabbad?

Kan man påverka hur man kommer att reagera?

Vad ska vi säga till våra elever?

Hur ska vi larma och varna övriga på skolan?

Vad ska jag göra om det händer i mitt klassrum?

Vad ska jag som chef tänka på?

Metod och taktik

Förhindra, fördröja, försvåra

In- och utrymning

Hindra, varna och larma

Rädda sitt och andras liv

ÖVRIGT INNEHÅLL SOM KAN KOMPLETTERA FÖRELÄSNINGEN:

Praktisk övning

Inspelat material och underlag för arbete i t.ex. arbetsgrupper

Förslag på övningsupplägg internt samt repetitionsmaterial

KONTAKT OCH REFERENSER

lena@lenaljungdahl.se

Övrigt innehåll som kan komplettera föreläsningen:

Praktisk övning.

Inspelat material och underlag för arbete i t ex arbetsgrupper.

Förslag på övningsupplägg internt samt repetitionsmaterial.

Vanliga frågor som besvaras under utbildningen:

Kan man göra något för att undvika att bli drabbad?

Kan man påverka hur man kommer att reagera?

Vad ska vi säga till våra elever?

Hur ska vi larma och varna övriga på skolan?

Vad ska jag göra om det händer i mitt klassrum?

Vad ska jag som chef tänka på?